БФБ ще гласува три пъти по-висок дивидент на предстоящото общо събрание

Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 хил. лв.